Capri Chair – Tria Giallo

02 Lug Capri Chair – Tria Giallo